Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace
ZŠ KomenskéhoFrýdlant nad Ostravicí

Škola zdravého
těla a rozumu

Zlatohrad
a Satinka

rozšířené vyhledávání

Školní poradenské pracoviště

VÝCHOVNÝ PORADCE

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Jana Bogdová

Tel.: 558 677 307

Náplň práce výchovného poradce:

Kariérní poradenství (podpora při volbě povolání)

Poradenská činnost

 • pomoc učitelům a zákonným zástupcům při řešení závažných problémů v chováních žáků (nevhodné chování ke spolužákům, k vyučujícím, krádeže, vandalismus, ubližování, posmívání, neomluvená absence,…)
 • svolávání a vedení výchovných komisí se zákonnými zástupci a žáky
 • spolupráce s Policií ČR a OSPOD při MěÚ ve FnO,
 • konzultace se školním metodikem prevence o preventivních programech pro žáky
 • ROZHODUJEME SE O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ
 • Každý člověk má individuální předpoklady k tomu, aby se v některém konkrétním povolání a oboru uplatnil, případně i v několika profesích. Na zodpovědně zvolené a zvládnuté přípravě na povolání závisí nejen výkon práce a seberealizace v zaměstnání, ale také úspěch a spokojenost v celém životě. Když člověk dělá něco opravdu rád, bývá také zpravidla úspěšný a spokojený!

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Kdykoli po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Markéta Kohutová

Tel.: 558 677 307

Náplň práce školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti (tvorba, kontrola, evaluace minimálního preventivního programu školy)

Informační činnosti (zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy)

Poradenské činnosti (poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům, spolupráce s třídními učiteli, VP a ŠSP při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků)

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě:

Mgr. Jana Kudláčová

tel.:558 677 307

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • Depistážní činnosti
 • Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Realizace intervenčních činností
 • Metodické a koordinační činnosti
 • Organizační činnosti

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Milí žáci, vážení rodiče/zákonní zástupci,

jmenuji se Radka Vrbová a od listopadu 2022 jsem školní psycholožkou v ZŠ Komenského. V případě potřeby jsem k dispozici i na odloučeném pracovišti, v ZŠ Nová Ves.

Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce Školního poradenského pracoviště a z ročního plánu činnosti školního psychologa. Jedná se především o činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Školní psycholog poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací) jednotlivcům i třídním kolektivům. Provádí diagnostiku některých kognitivních schopností žáků, stylů učení, profesní orientace vycházejících žáků a psychosociálního klimatu tříd. Provádí také depistáže (vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami). Pracuje s třídním kolektivem a spolupodílí se na přípravě a realizaci preventivních programů školy. Úzce spolupracuje se všemi členy Školního poradenského pracoviště, vedením školy, učitelským sborem, asistenty pedagoga, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně-pedagogickými centry a se Střediskem výchovné péče.

 

Poradenské služby jsou poskytovány na škole zdarma. Protože se jedná o informace důvěrné, zachovávám mlčenlivost. Pokud mne dítě vyhledá, poskytnu mu úvodní konzultaci, případně se scházíme opakovaně, kdykoliv si dítě potřebuje popovídat. Systematičtější práce s dětmi (potřeba dlouhodobější psychologické pomoci dítěti, psychoterapie, diagnostika) probíhá se souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Teprve na základě tohoto souhlasu mohu s dítětem systematicky individuálně pracovat. Souhlas je potřebný také v případě, pokud by byla v plánu nějaká skupinová diagnostika, kde je třeba znát jméno dítěte (např. profesní orientace, sociometrie zaměřená na vztahy ve třídě apod.).  

Někdy je potřebné situaci řešit bezodkladně, takovouto krizovou intervenci poskytuji dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. Rodiče jsou o tom následně informováni. V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti.

S čím se na mne můžete vy i vaše děti obrátit? Např., když si všimnete, že:

- se dítě potýká s učením

- nedokáže se dostatečně soustředit

- snadno se přetíží

- je pro něj obtížné dodržovat pravidla (chová se hyperaktivně, impulzivně, vyrušuje, má kázeňské problémy) 

- snadno ho přemůžou jeho emoce

- čelí vztahovým obtížím ať už se spolužáky, vyučujícími nebo s někým doma

- zažívá nebo zažilo náročnou situaci a potřebuje se s ní vyrovnat

- nedovede situaci zvládat jinak, než tím, že sobě nebo druhým ubližuje

Ve škole bývám od úterý do čtvrtku od 8, 30 hodin do 13,30 hodin. Konzultační hodiny pro rodiče je možné domluvit ve středu nebo ve čtvrtek od 13, 00 do 14, 30 hodin nebo dle domluvy. Na každou schůzku je potřeba se předem objednat.

Jak vy, tak děti mne můžete kontaktovat prostřednictvím Bakalářů, e-mailem vrbova@zskomenskehofno.cz nebo telefonicky přes sekretariát na čísle 558 677 307.

Budu moc ráda, když se nám podaří nastavit spolupráci tak, aby se mohl naplnit, doufám, společný cíl – a to, aby děti neměly obavy se svěřit, když budou čelit pro ně náročným situacím, vnímaly přijetí i respekt k jejich individualitě, chodily do školy rády a cítily se v kolektivu bezpečně a dobře.

S přáním úspěšného a pohodového školního roku Vaše školní psycholožka, Mgr. Radka Vrbová.

Škola Komenského

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

Svátek

Svátek má Filip

Zajímavé informace

Počet dnů do
začátku prázdnin

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Kde nás najdete?

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí

Adresa:
Komenského 420
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Email: sekretariat@zskomenskehofno.cz
Tel.: 725 501 945

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště

Adresa:
Odloučené pracoviště Nová Ves 32
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Tel.: 558 677 623
Mobil: 601 101 231

nahoru