Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace
ZŠ KomenskéhoFrýdlant nad Ostravicí

Škola zdravého
těla a rozumu

Zlatohrad
a Satinka

rozšířené vyhledávání
 • Přijmene do pracovního poměru zaměstnance na úklid. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pro více informací volejte 725 501 945.
 • Prázdninový provoz na sekretariátu: pracovní dny 8:00 - 13:00

Žákovský parlament

Vyhodnocení práce žákovského parlamentu za školní rok 2023/2024

S příchodem slunečného občas deštivého počasí skončil letošní školní rok a s ním i aktivity žákovského parlamentu. Jaký byl pro parlament tento rok? Byl naplněn přípravami a realizacemi jednodenních i dlouhodobých akcí a projektů.

Podařilo se nám uskutečnit tři jednodenní akce:

 1. Mikulášská nadílka pro žáky prvního stupně a vybrané třídy na druhém stupni
 2. Palačinkový den
 3. Zmrzlinový den

Palačinkový den a zmrzlinový den byly dny, které proběhly ve třídách, jejichž zástupci parlamentu se podíleli na smažení palačinek a výrobě zmrzliny.

Z dlouhodobých akcí či projektů se uskutečnily tyto:

 1. Podzimní fotografická soutěž
 2. Rehek domácí
 3. Ptáci na krmítku
 4. Jarní fotografická soutěž

Fotografické soutěže:

Mezi žáky měla větší úspěch podzimní soutěž než jarní. Jarní soutěže se zúčastnila pouze jedna žákyně. Podzimní soutěž měla větší ohlas na prvním stupni než na druhém. Vítězné fotografie byly zveřejněny ve školním časopise a soutěžící byli odměněni dárečky. Ostatní fotografie zdobily interiér naší školy.

Rehek domácí:

Tento projekt byl realizován v rámci vyhlášení rehka domácího za ptáka roku 2024. Ptáka roku každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o vybraném ptačím druhu a o širších otázkách týkajících se ptáků. Na prvním stupni se do projektu zapojily všechny třídy. Žáci hledali a zaznamenávali odpovědi na otázky týkající se rehka domácího do soutěžní kartičky. Za každou správnou odpověď získali jeden dílek z obrázku rehka. Pokud se jim podařilo odpověď na všechny otázky a poskládat  tak celý obrázek, byli po zásluze  pasováni na rehkology. Na druhém stupni měli žáci těžší úkol. Cílem bylo vytvořit křížovku s tajenkou rehek domácí. Otázky a pojmy v tajence museli žáci vytvořit z informací, které byly vyvěšeny na chodbách. Zúčastnili se pouze dva žáci a i ti získali titul rehkolog a drobné dárečky.  Jejich zdařilé křížovky jsou zveřejněny ve školním časopise.

Ptáci na krmítku:

Tento projekt byl zaměřen hlavně na žáky prvního stupně. Probíhal v kmenových třídách  a družinách. Cílem bylo seznámit děti s druhy ptáků, kteří se v zimě na krmítkách vyskytují nejčastěji a s jejich správným  přikrmováním. Tento projekt realizovali  dvojice dětí, které pracovaly buď s celou třídou  nebo družinovým oddělením. Žáci si nejdříve poskládali puzzle našich ptáků, kteří na zimu neodlétají, pojmenovali si je a pak debatovali nad vhodným způsobem jejich přikrmování.

V příštím roce by žákovský parlament chtěl opět pokračovat v dlouhodobých projektech a soutěžích, které žáky naší školy rozveselí i vzdělají, ale teď vám všem přejeme krásné prázdniny.

Podzimní fotografická soutěž

plakát


Ombudsman dětem

 • informace o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým

Informační leták - ombudsman (561.77 kB)


ŽÁKOVSKÝ PARLAMENTlogo

V tomto roce se žákovský parlament zaměří na organizaci soutěží, akcí, které vedou k rozvoji tvůrčích schopností žáků např.: fotografické soutěže, dny na dané téma, zdobení vánočního stromečku. Členové parlamentu také budou sbírat podněty od svých spolužáků, které se týkají změn v interiéru školy a pak je budou projednávat s paní ředitelkou.


CO JE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy.

Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. (zástupci tříd prezentují „hlas třídy“ na zasedáních a naopak na třídnických hodinách informují svou třídu o všem, co se probírá v parlamentu).

Na pravidelných schůzkách parlamentu (dvakrát za měsíc) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc.

Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

„MOTIVACE ČLENŮ ŽP I OSTATNÍCH ŽÁKŮ KE SPOLUÚČASTI NA ŽIVOTĚ ŠKOLY“

 Žákovský parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou (mezi žáky, učiteli, vedením školy, …)
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Volba členů ŽP

 • ŽP je často příležitostí pro žáky, kteří jinde nevynikají nebo nedostávají důvěru či prostor, aby se mohli uplatnit
 • svého zástupce si třída volí sama, takže spíš dostane šanci silná osobnost než „jedničkář“

OKRUHY ČINNOSTI A KOMPETENCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTUžákovský parlament

 • aktivně se podílí na životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí (projektových dnů, sportovních a jiných soutěží)
 • umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole
 • podává návrhy na vybavení tříd a školy, na estetizaci chodeb a okolí školy
 • je reprezentantem školy, přijímá zodpovědnost za veškeré své iniciativy
 • žáci školy se mohou na školní parlament obracet se svými školními problémy a prostřednictvím ŽP je řešit
 • zástupci ŽP komunikují s vedením školy a informují o své činnosti
 • ŽP nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci vedení školy
 • informuje o svých aktivitách na nástěnce ŽP a na webových stránkách školy

SEZNAM  ČLENŮ  ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

4. A – Ondřej Matušek, Kristýna Volná

4. B - Natálie Žáčková, Matylda Kaniová

5. A – Tadeáš Novák, Viktor Závada

5. B – Sára Menšíková, Tobiaš Tkáč

5. C – Tea Wojciuchová,  Rozárie Šoferová

6. A – Patrik Janča, Vivien Marenčáková

6. B – Samuel Leňo, Lukáš Aleš Sládek

6. C – Evelína Kubiczková, Klára Petrželková

7. A – Terezie Lavrišinová, Eva Válková

7. B – Jáchym Ištvanech, Jana Mokrosh

7. C – Maria Šrubařová

7. D – Daniel Čapčuch, Ema Mališová

8. A – Oskar Bužek, Vojtěch Mlýnek

8. B – Václav Pryček, Lukáš Menšík

9. A – Jana Dudek

9. B – Kryštof Holub, Marek Wozniak

9. C – Zuzana Sedláčková, Dominik Snášel

 

 

Škola Komenského

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

Svátek

Svátek má Čeněk

Zajímavé informace

Počet dnů do
začátku prázdnin

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Kde nás najdete?

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí

Adresa:
Komenského 420
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Email: sekretariat@zskomenskehofno.cz
Tel.: 725 501 945

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště

Adresa:
Odloučené pracoviště Nová Ves 32
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Tel.: 558 677 623
Mobil: 601 101 231

nahoru